1

Allt för Festen

2

Allt för Festen

3

Allt för Festen

4

Allt för Festen

5

Allt för Festen

6

Allt för Festen

Hyresvillkor

Utlämning av hyrgods sker dagen före användning samt återlämning dagen efter användning om inget annat överenskommits . Tid för utlämning – återlämning enl. ök mellan hyrestagaren och RS Partymiljö.
När hyrgodset avhämtats från RS Partymiljö ansvarar hyrestagaren för varorna tills de överlämnats enl. överenskommelse.

Har något av hyrda objekt eller transportemballage skadats eller förkommit skall detta påpekas av hyrestagaren vid återlämnandet av det förhyrda. Förkomna eller skadade delar ersättes av hyrestagaren till nyanskaffningskostnad.

Vid hantering och användande av hyrgodset ansvarar ej RS Partymiljö för eventuella skador som kan uppstå vid ovarsam hantering av förhyrt gods. Om hyrestagaren upptäcker något gods som är skadat innan det skall brukas, skall detta via tel.samtal omgående meddelas till RS Partymiljö.

Det är ej tillåtet att använda häftstift, häftklammer, nita,spika i bord och övriga hyresobjekt, ej heller får bord och stolar nyttjas för att kliva på ( risk för fallolycka och skador på godset).
Bord och stolar får ej heller utsättas för väta. Eventuella skador pga. ovarsam hantering ersättes av hyrestagaren .

Vid återlämnande av bord och stolar skall dessa vara avtorkade , rena från drycker, matrester, stearin, tejp o dylikt.
Vid retur av porslin skall det vara väl avskrapat från matrester och glas skall tömmas på kvarbliven dryck , i annat fall debiteras en extra diskavgift fn. 30% av hyrpriset .

Önskas leverans lämnar RS Partymiljö särskild offert för detta utifrån beskrivning av kunden ( här bör uppges gångavstånd, lutningar, trappor , om hiss saknas mm. som kan påverka offerten) Mtrl. som levereras av RS Partymiljö avlämnas om inget annat överenskommits vid grind eller port.

När RS Partymiljö har uppdrag att leverera förhyrt mtrl. ansvarar kunden om inget annat överenskommits för att tillfartsväg och avlämningsplats finns tillgänglig på avtalad tid. I annat fall debiteras väntetid eller att uthyrningen ej kommer till stånd, dock med full debitering för utebliven uthyrning .

TIPS: Har ni känsliga golv? ! Var försiktig när ni möblerar känsliga golvytor för att minimera risken för uppkomst av skador , repor o dyl. RS Partymiljö fråntar sig allt ansvar vid eventuella skador som uppstår på golv och andra ytor vid användning av hyrda möbler.

För undvikande av skador på förhyrt matrl. behandla det med den varsamhet som ni skulle göra med ert eget porslin och egna möbler.